• تیدایو
تیدایو

فروش ویژه پروفیل برهای صنعتی، با دینام 3/5 اسب و قدرت 2/5 کیلووات، با عمق برش 400 میل و قابلیت نصب تیغ آتشی فلزی 30 سانت. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید

Designed by : Hamed Yousefie
Copyright © 2012 Aryak Tools Co. All rights reserved