فروش ویژه پروفیل بر صنعتی پروفیل بر دینامی با دینام 3/5 اسب و قدرت 2/5 کیلووات با عمق برش 400 میل و قابلیت نصب تیغ آتشی فلزی 30 سانت. برای اطلاع از نحوه فروش و قیمت پروفیل برهای صنعتی با ما تماس بگیرید

پروفیل بر پروفیل بر پروفیل بر
پروفیل بر پروفیل بر پروفیل بر
پروفیل بر پروفیل بر پروفیل بر
Designed by : Hamed Yousefie
Copyright © 2012 Aryak Tools Co. All rights reserved